Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2014-04-02, E-legitimation

Med hjälp av e-legitimation kan du använda dig av kommunens e-tjänster. Du använder dig av samma e-legitimation som du använder till andra myndigheter och den är gratis att använda om du är bankkund.

Vad kan jag göra med min e-legitimation?

Via Internet kan du använda dig av e-legitimation exempelvis vid kontakter med olika myndigheter som till exempel Tierps kommun, Skatteverket och Försäkringskassan. I dagsläget erbjuder Tierps kommun inloggning via BankID, Nordea samt Telia. Se länkarna till vänster.

Vad är ett BankID?

BankID är en typ av e-legitimation. E-identifikationen har nämligen olika namn beroende på vem som ger ut e-legitimationen. De flesta av Sveriges större banker har enats om en gemensam typ av e-identifikation som de kallar BankID

Var skaffar man BankID?

Bank-Id kan du skaffa via din egen bank. Förutsättning är att du har ett svenskt personnummer och att banken ingår i samarbetet kring BankID. Åldersgräns för BankID varierar beroende på om du vill ha BankID på fil eller på ett kort. Läs mera på din banks hemsida.

Kan jag bara använda en enda dator när jag använder e-legitimation?

Du kan använda din e-legitimation på olika datorer om datorn uppfyller de tekniska krav som utfärdaren ställer. De tekniska kraven hittar du på din banks eller Telias webbplatser.

En e-legitimation på fil kan du spara på exempelvis ett USB-minne som du kan koppla till valfri dator. Tänk på att om din e-legitimation kräver en säkerhetsprogramvara (det gör Nordeas och Telias e-legitimationer) måste den programvaran vara installerad på den dator du tänker använda.

Använder du e-legitimation på kort kan du koppla din kortläsare till valfri dator. Även här gäller att aktuell säkerhetsprogramvara måste vara installerad på den dator du tänker använda.

Jag har glömt lösenordet till min e-legitimation, vad ska jag göra nu?

Du måste hämta ut en ny e-legitimation hos din bank. Det är bara du som vet vad du har för lösenord och ingen annan kan ändra lösenordet eller nollställa det. Om du har din e-legitimation på ett smart kort som levererades med en PUK-kod så kan du dock återställa kortets PIN-kod med PUK-koden.
Länk till nyheten

Var vänlig vänta medan sidan laddas...